Екип

Генади Русев Иванов

Директор

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ШУ Шумен

Христина Борисова

Заместник-директор “Учебни дейности”

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ЮЗУ Благоевград

Йорданка Иванова Тодорова

Заместник-директор “Учебни дейности”

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ШУ Шумен

Емилия Петкова

Заместник-директор “Административно-стопанска дейност”

Образование:
Завършил/а:

Таня Петрова Лютова

Старши учител, подготвителен клас

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Силвия Стефанова Александрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Веселина Страшимирова Стойчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: ШУ Шумен

Красимира Симеонова Атанасова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: ЮЗУ Благоевград (ВПИ Благоевград)

Снежана Богданова Блажева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Силва Минкова Христова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: ИНУ Шумен

Елка Йорданова Георгиева

Старши учител, Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Ценка Колева Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Петя Ангелова Попова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Христо Илиев Христов

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Невелина Иванова Илиева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), (Учител I-IV клас по музика)

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ИНУ Шумен

Оля Иванова Михова

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Анка Николова Славова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Милена Живкова Бернардова

Младши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Стефка Илиева Николаева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Бистра Петрова Симеонова

Старши възпитател

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Бисерка Николова Бялкова

Старши възпитател

Образование: висше – Магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Стефка Георгиева Савова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Образование: висше – Магистър
Завършил/а: ШУ Шумен

Мая Чавдарова Ламбева

Младши възпитател

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Галя Данчева Висоцка

Старши възпитател

Образование: полувисше
Завършил/а: ИДУ Русе

Валя Кирилова Георгиева

Старши възпитател

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Иваничка Илиева Георгиева

Старши възпитател

Образование: висше – Бакалавър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Шенгюл Асанова Якубова

Старши възпитател

Образование: полувисше
Завършил/а: ИНУ Шумен

Юлия Ангелова Димитрова

Възпитател

Образование: професионален бакалавър
Завършил/а: ИНУ Шумен

Елена Ангелова Богданова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: СУ София

Галя Константинова Вълева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Галя Ченкова Рошелова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Ангел Петров Ангелов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ШУ Шумен

Веселина Георгиева Варамезова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: СУ София

Теодора Тодорова Атанасова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: РУ Русе

Евдокия Стефанова Маринова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Палома Иванова Тодорова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: СУ София

Мария Олегова Йорданова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: СУ София

Цветелина Валериева Светославова

Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В. Търново

Наталия Симеонова Михайлова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ПУ Пловдив

Татяна Велизарова Тодорова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: СУ София

Милена Вълкова Николаева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Образование: полувисше
Завършил/а: РУ Русе

Албена Стоянова Младенова

Ръководител, компютърен кабинет

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Йорданка Иванова Илиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – бакалавър
Завършил/а: ШУ Шумен

Соня Петрова Димитрова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Нина Цветанова Божидарова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Галя Юлиянова Иванова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ШУ Шумен

Милена Димитрова Кирилова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ВТУ В.Търново

Елена Стефанова Илиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ШУ Шумен

Роза Иванова Попова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ШУ Шумен

Валентина Викторова Петкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: ШУ Шумен

Маргарита Савова

Ресурсен учител

Образование: висше
Завършил/а: Югозападен университет “Неофит Рилски” Благоевград

Евгения Славчева Христова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: АМТИ Пловдив

Милена Блажева Ангелова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Образование: висше – магистър
Завършил/а: СА Свищов

Яна Иванова Йорданова

Възпитател

Образование:висше магистър
Завършил/а: ВТУ В. Търново

Биляна Светославова Симеонова

Младши възпитател

Образование: висше бакалавър
Завършил/а: ВТУ В. Търново

Адриана Андреева Алексиева

Възпитател

Образование: висше магистър
Завършил/а: СУ София

Юлия Мочкова

Главен счетоводител

Образование: висше – магистър
Завършил/а: СА Свищов

Янка Иванова Чалмарова

Завеждащ, административна служба

Образование: средно специално
Завършил/а: ДТГ – Свищов

Върбинка Кирова Асенова

Домакин

Образование: средно специално
Завършил/а: ДТГ – Свищов

Маргарита Крумова Филипова

Хигиенист

Образование: средно общо
Завършил/а: СПТУ по ИХ Свищов

Тинка Йорданова Великова

Хигиенист

Образование: средно специално
Завършил/а: ДТГ – Свищов

Катя Димитрова Мутафова

портиер

Образование: средно специално
Завършил/а: СПТУ по КБУ В. Търново

Здравко Русев Димитров

Шофьор, автобус

Образование: средно общо
Завършил/а: СПТУ – Свищов

Здравко Тодоров Павлов

Общ работник

Образование: средно общо
Завършил/а: СПТУ – Дряново

Борислав Димитров Йошев

Електротехник, поддръжка на сгради

Образование: средно специално
Завършил/а: СПТУ по ПС Свищов