Достъп до обществена информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ – СВИЩОВ
ИЗТЕГЛЕТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯИЗТЕГЛЕТЕ
ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯИЗТЕГЛЕТЕ
ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ/ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕИЗТЕГЛЕТЕ
ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕИЗТЕГЛЕТЕ
КООРДИНАТИ СУ “НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” (АДРЕС И ТЕЛЕФОН)ИЗТЕГЛЕТЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ В СУ “НИКОЛАЙ КАТРАНОВ”ИЗТЕГЛЕТЕ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ПО ЧЛ. 15, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯИЗТЕГЛЕТЕ
ОПИСАНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ДИРЕКТОРАИЗТЕГЛЕТЕ