Учебна документация

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2021-2022 ИЗТЕГЛИ
Часови график на учeбните занятия 2020-2021 (COVID-19) ИЗТЕГЛИ
УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛОЖНЕНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА ИЗТЕГЛИ
МЕРКИ COVID-19 СУ НИКОЛАЙ КАТРАНОВ ИЗТЕГЛИ
ПЛАН COVID-19 СУ НИКОЛАЙ КАТРАНОВ ИЗТЕГЛИ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2021 ИЗТЕГЛИ
ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2021 ИЗТЕГЛИ
Програма за превенция на ранното напускане на училище ИЗТЕГЛИ
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи ИЗТЕГЛИ
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” ГРАД СВИЩОВ 2020-2021 ИЗТЕГЛИ
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ ИЗТЕГЛИ
План към Стратегията за развитие на училището ИЗТЕГЛИ
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020 ИЗТЕГЛИ
Ред за организиране и провеждане на приравнителни изпити №1 ИЗТЕГЛИ
Ред за организиране и провеждане на приравнителни изпити №2 ИЗТЕГЛИ

Учебни планове:

Учебен план за 1. клас
Учебен план за 2. клас
Учебен план за 3. клас
Учебен план за 4. клас
Учебен план за 5. клас
Учебен план за 6. клас
Учебен план за 7. клас
Учебен план за 8. клас
Учебен план за 9. клас
Учебен план за 10. клас
Учебен план за 11. клас
Учебен план за 12. клас