За училището

СУ “Николай Катранов” – гр. Свищов


СУ „Николай Катранов“ е открито през 1964 година като начално и основно училище с ученици от 1-ви до 8-ми клас. Първоначално се е помещавало в сградата на гимназия „Алеко Константионов“. Обявено е за ПЪРВОПРИЕМНИК НА ОСНОВАНОТО ПРЕЗ 1831 г. УЧИЛИЩЕ НА ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ.
През 1980/1981 година са построени двата нови корпуса на училището. През 1983/1984 се чества 20-години от създаването му и е избрано за базово към МНП по осъществяване експеримента на БАН под ръководството на акад. Благовест Сендов.
През 2014 година СУ „Николай Катранов“ чества половинвековен юбилей. По проект на Община Свищов е осъществено цялостно обновяване на сградния му  фонд във връзка с повишаване на енергийната ефективност. През месец ноември 2019 година училището чества 55-та годишнина. По повод празника излиза юбилеен сборник под надслов „55+ вдъхновяващи истории“, който представя спомени на катрановци – учители и ученици за любимото училище.
Патрон на училището е Николай Катранов – български поет, фолклорист, преводач, революционер. Той е роден в град Свищов през 1829 г. Завършва Историко-филологическия факултет на Московския университет, където се сближава със славянофилите. Прототип е на Инсаров от романа на Тургенев „В навечерието”. След завръщането си в България работи като учител, изнася лекции, редактира сборници с народни песни. Умира едва на 24 години, вследствие заболяване от туберкулоза.
Училището е единствено в община Свищов с паралелки с профил „Чужди езици“ – с английски и немски език. През 1998 година се формира първата паралелка с профил чуждоезиков – немски език. През 1999 година се формира първата паралелка с английски език. През 2019 година за първи път е въведен и руски език като изучаван втори чужд език. От 2020 година училището разкрива и нов STEM профил – „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език.

През 2020/2021 учебна година в Средно училище „Николай Катранов“ се обучават 749 ученици от I -XII клас, разпределени в 34 паралелки, в т.ч. една подготвителна група.

Педагогическият екип на училището включва 78 души, сред които са психолог, педагогически съветник и ресурсен учител. Непедагогическият персонал наброява 19 души. Ръководството на училището е в състав:

 • Генади Иванов, директор;
 • Йорданка Тодорова, заместник-директор „Учебни дейности“;
 • Христина Борисова, заместник-директор „Учебни дейности“;
 • Емилия Петкова, заместник-директор „Административно-стопански дейности“;

Учениците на СУ „Николай Катранов“ демонстрират едни от най-високите резултати в областта и страната на държавните зрелостни изпити, външно оценяване, олимпиади, конкурси и състезания.

Училището активно работи по национални и международни програми. Има спечелени и реализирани над 30 международни проекта по програмите „Коменски“, „Сократ“и „Учене през целия живот“, програми на Европейската комисия и Европейския парламент.

През учебната 2020/2021 година СУ „Николай Катранов“ участва като партньор в шест проекта по програма „Еразъм +“, с което отново е сред училищата рекордьори в страната по брой едновременно изпълнявани проекти по тази програма.

За трета поредна година СУ „Николай Катранов“ е отличено и като eTwinning училище“  – отличие, което се дава за лидерство в сферите на дигиталната практика, електронната безопасност, иновативни и креативни подходи към педагoгиката, насърчаване на професионалното развитие на персонала и добрите практики сред учителите и учениците.

Участие в проекти и програми

Освен общообразователни и езикови познания, съобразени с ДОИ,  учениците ни са поставяни в реална езикова среда чрез участието на училището в редица международни  проекти по програма „Сократ”, „Учене през целия живот” и „Еразъм+”.

През настоящата 2017/2018 учебна година СУ „Николай Катранов“ участва като партньор в общо 9 проекта по програма „Еразъм +“, с което е национален рекордьор по брой едновременно изпълнявани проекти по тази програма.

Международни проекти по програма „Еразъм+“, изпълнявани от СУ „Николай Катранов“ през 2017/2018 учебна година:

Код на проектаТема на проектаНачало / КрайКоординатор и партньори
1КА 219/S2S – 60  Да научим повече за нашите страни, живеещи в Обединена Европа01.10.2015 30.09.2017Център за развитие на човешките ресурси-ЦРЧР Програма “Еразъм+“ ЛИТВА, Турция, Гърция, Полша, България
2КА 219/S2S – 107Наука, технологии, инженерство и математика чрез изкуство01.10.2016 30.09.2018Център за развитие на човешките ресурси-ЦРЧР Програма “Еразъм+“ ЧЕХИЯ, Испания, Турция, Полша, Румъния, България
3КА 219/S2S – 108Планетата е нашият дом01.10.2016 30.09.2018Център за развитие на човешките ресурси-ЦРЧР Програма “Еразъм+“ ИТАЛИЯ, Словения,Полша, Испания, Румъния, Финландия, България
4КА 219/S2S – 147Време е да заобичаме четенето01.10.2016 30.09.2018Център за развитие на човешките ресурси-ЦРЧР Програма “Еразъм+“ РУМЪНИЯ, Италия, Полша,Испания, България
5КА 219/S2S – 126Младите предприемачи в училище01.10.2016 30.09.2018Център за развитие на човешките ресурси-ЦРЧР Програма “Еразъм+“ ИСПАНИЯ, Хърватска, Латвия, Чехия, България
6КА 219/S2S – 137Под едно небе01.10.2016 30.09.2018Център за развитие на човешките ресурси-ЦРЧР Програма “Еразъм+“ УЕЛС, Италия, Турция, Испания, България
7КА 219/S2S – 166Индустрията01.10.2016 30.09.2019Център за развитие на човешките ресурси-ЦРЧР Програма “Еразъм+“ ИРЛАНДИЯ, Полша, Португалия, Турция, България
8КА 219/S2S – 133Кръгът на WEB 2.0- инструментите01.10.2016 30.09.2018Център за развитие на човешките ресурси-ЦРЧР Програма “Еразъм+“ ТУРЦИЯ, Албания, Италия, Полша, Румъния, България
9KA2_KA219Ефективни стъпки към съпричастност  01.09.2017 31.08.2019Център за развитие на човешките ресурси-ЦРЧР Програма “Еразъм+“ РУМЪНИЯ, Хърватия, Гърция, Италия, Испания и България

Програма „eTwinning“:

СУ „Николай Катранов“ бе удостоено със знака „eTwinning училище“ за 2018/2019 година. Училището изпълнява 8 проекта по „eTwinning“, някои от които са авторски проекти за учителките г-жа Стефка Николаева и г-жа Петя Попова.

Програма „Евроскола“

Част от нашата гордост е участието на 75 ученици от езиковите паралелки в програма Евроскола на Европейския парламент на 25.04.2010 година, 17.10.2013 година и 30.03.2017 година, където те бяха депутати за един ден в Европейския парламент в Страсбург.

На 17 май 2014 година 35 ученици и учители от училището бяха на посещение в представителството на Европейската комисия в Брюксел за участие в Ден на отворените врати посветен на 9 май – Деня на Европа. Учениците спечелиха в оспорвано състезание със 107 училища от 20 европейски държави в конкурса generation@school с грамота „Победител за цяла Европа“ в категорията  “Посланието към Европа”.

Национални проекти и програми:

НП ИКТ

През 2017/2018 година училището бе одобрено по Компонент 2 на НП ИКТ.

Разработен е и се ползва експериментално електронен дневник. / Закупени са 13 абонаменти за образователната платформа „Уча се“.Доставена техника – 4 лаптопа и 1 мултимедиен проектор.

Проект „Твоят час“ на МОН

Проект BG05M2OP001- чрез 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 – Училището работи по проекта и през двете години на изпълнението му, като в дейностите всяка година се включваха над 350 ученици, организрани в 25 групи за извънкласни дейности и занимания.

Закупени по проекта 20 училищни абонаменти за „Уча се“.

Програма „Училище посланик на Европейския парламент“

За учебната 2017/2018 година СУ „Николай Катранов“ кандидатства и бе одобрено от над 100 училища от страната за участие в Програмата „Училище посланик на Европейския парламент“, където си партнира и с други европейски училища. През учебната година СУ „Николай Катранов“ защити успешно статута на „Училище посланик на Европейския парламент“. В дейностите на Програмата участваха двама педагогически специалисти – г-жа Христина Борисова и г-жа Палома Тодорова, и общо 20 ученици от X и XI клас.

Постижения на нашите ученици:

Над 300 ученици участваха в извънучилищни дейности от Националния календар на МОН през 2017/2018 учебна година, а общо над 600 ученици участваха в национални и международни състезания:

 • Национално състезание „Бог е любов“: 1 участник; 1-во място награда;
 • Международен конкурс „Аз обичам Черно море“: класиране на 3-то място 1 ученик;
 • Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“: 5 наградени ученици на национално ниво;
 • Национален конкурс „Национален парк Рила – познат и непознат“: 1 ученик; 2-ро място награда;
 • Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“: 3-то място награда на национално ниво;
 • Национален конкурс „Щърко шарен, добре си ни дошъл“, гр. Сливен – 12 ученици; 2-ро място и поощрителна награда;
 • Национален конкурс за детско творчество „Великденско огънче в шепите си нося“, гр. Лом – 10 участници;
 • Национален конкурс „На учителя с любов“, категория рисунка: 10 участници; 1-во масто награда;
 • IV Конкурс за детска рисунка „Моят любим герой от българска приказка или от книга на български автор“- гр. Малага, Испания: две награди за 1-во място;
 • Национално състезание „Любословие“: 30 ученици; 4 класирани ученици на национален кръг;
 • Национално състезание „Моята родина“: 64 ученици; 2 ученици със залтни медали; 2 ученици със сребърни медали;
 • Коледно математическо състезание: 78 ученици; 5 ученици награди;
 • Великденско математическо състезание: 68 участници; 6 ученици награди;
 • „Европейско кенгуру“: 102 ученици;
 • „Математика без граници“: над 120 участници в кръговете; 10 класирани; 2-ма учници със сребърни медали на национания кръг;
 • Национален ученически конкурс за есе, посветен на 155-та годишнина от рождението на Алеко Константинов: 7 ученици; 3-ма наградени ученици;
 • Тайландска международна олимпиада: 1 ученик, 2-ро място;
 • Сингапурско-азиатската олимпиада “SIMOC 2018”: 2 ученици класирани за участие; 1 ученик с 2 сребърни медали;
 • Национално състезание по английски език „KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS“: 19 участници, един ученик 2-ро място на национален кръг;
 • две поредни години наши ученици представят България в Москва на Международен конкурс за разработване на проекти в сферата на математиката и икономиката „Математика и проектиране“ – MITE Methodology and Information Technologies in Education („Методика и информационни технологии в образованието“).