ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3 НОВИ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

На 16.10.2018 г. в Актовата зала на СУ “Николай Катранов” преподавателките по английски език Оля Михова и Валентина Христова представиха новите проекти по програма “Еразъм +”, по които ще работи училището през следващите 2 години. Те са на следните теми:
“Hand to hand with CLIL“ (Ръка за ръка с CLIL)
Social inclusion through creativity“ (Социално приобщаване, чрез творчество)
“Culture at school” (Култура в училище)

Учениците, учителите и местните медии бяха запознати с целите, дейностите, резултатите, крайните продукти и новите партньори. 
Пожелаваме успех на новите проекти!