3 НОВИ ПРОЕКТА ЗА СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2020 ГОДИНА

СУ „Николай Катранов” ще работи по 3 нови проекта за училищно партньорство, финансирани от европейската програма „Еразъм +“ (2018 – 2020 г.). На два от проектите координатор е учителката по английски език Оля Михова, а на третия координатор е учителката по английски език Валентина Христова.
“Hand to hand with CLIL“ (Ръка за ръка с CLIL)

  • Координатор – Полша
  • Партньори – България, Румъния, Унгария, Словения и Италия

CLIL е метод на преподаване на предмети като наука, история и география на учениците, чрез чужд език. Целта на проекта е ученици и учители да се запознаят с метода CLIL и двуезичното обучение, неговите принципи, техники, ефекти и ползи за учениците.
Въвеждането на CLIL ще насърчи  учениците да учат математиката, информационните технологии и други науки с желание. Това ще направи уроците по-иновативни и по този начин привлекателни за учениците.
Social inclusion through creativity“ (Социално приобщаване, чрез творчество)

  • Координатор – Румъния
  • Партньори – България, Полша, Италия и Гърция

Проектът се фокусира върху постигането и развитието на най-добри практики, методи, идеи в началното и основното образование.
Проектът ще доведе до подобряване качеството на училищата, чрез транснационално сътрудничество. Целевата група е от ученици на възраст 6-14 години.
Проектът е насочен към интегриране на ИКТ, приказки, музика, танци и английски език в класната стая.
Музиката може да създаде въображаем свят в четивната грамотност, който стимулира творчеството на детето. Използването на нови технологии и английски език като основни инструменти за комуникация, ще позволи на  учениците  и учителите да развиват своите умения, за да се справят с новите предизвикателства.
“Culture at school” (Култура в училище)

  • Координатор – Турция
  • Партньори – България, Румъния и Италия