ПРОЕКТ “УЧИЛИЩЕ – ПОСЛАНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ”

Избрани бяха младшите посланици на Европарламента. 


20 ученици от СУ „Николай Катранов“ се включват в дейностите на проекта „Училище – посланик на Европейския парламент“.
Почти всички са ученици в XI клас, а няколко от избраните младши посланици са ученици в X клас. На тези младежи предстои да гласуват за първи път в изборите за Европарламент през 2019 година. 


Сред критериите в подбора на учениците бяха много добро владеене на английски език, отличен успех и висока мотивация за участие в проекта. 
По-голямата част от избраните младши посланици вече имаха възможност да посетят Европейския парламент, благодарение на програма Евроскола през март 2017 година и да представляват училището в международна младежка сесия. Те ще разкажат и споделят преживяното с по-малките ученици.
Предстои да бъде изготвен и утвърден календарът за изпълнение на дейностите по проекта в училище.
Едно от фоайетата на втория етаж в новата сграда ще бъде оформено като информационен кът за европейските инсититуции и дейностите в рамките на инициативата „Училище – посланик на Европейския парламент“.