СУ „Николай Катранов” с участия в три нови международни проекта

Оля Михова – учител по английски език, спечели партньорско участие в международен проект по програма Еразъм+, секторна Коменски. Проектът „Запознаване с нашите страни – ние сме обединени в Европа” на стойност 21 546,00 евро с екипи от училища в Полша – гр. Побезка, Турция – гр. Истанбул и Гърция – гр. Родос. Основните теми на проекта са: традиции, обичаи, фолклор, традиционни песни и танци, ястия и напитки, спорт и игри от нашето детство. Основни дейности са: организиране на викторини по дадените теми, изработване на кулинарна книга с рецепти, участие в познавателни игри свързани с историята, традициите и обичаите на отделните държави, организиране и участие в спортни мероприятия и турнири, споделяне на методически похвати и методи в обучението по история, география, изобразително изкуство, музика и спорт. Крайни продукти, които партньорите трябва да представят са: уеб сайт и лого на проекта, кулинарна книга, CD и DVD с традиционни песни и танци на партньорските страни, две електронни книги „Красотите на нашите държави”, и „ Нашият приказен свят”.

Йорданка Илиева – учител по ИКТ/информационни технологии/, започва работа с ученици от VІІІ и ІХ клас по проект: “Капка вода”, програма е-Twinning.

Дейността eTwinning стартира през 2005 година в резултат на препоръка от Европейската комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за това портал – http://www.etwinning.net.

Този проект ще сравнява отношение към водата в различни европейски страни. замърсяването на водите и управлението на водните ресурси, водното биологично разнообразие и др. Партньори по проекта са училища от Исландия,Франция, Турция, България, Швеция, Испания и Италия.

С ученици от начален етап Йорданка Илиева, ще работи по проекта: “Да играем една игра”. Децата независимо в коя страна живеят, обичат да играят игри. Детският език са игрите.Този проект ще им помогне чрез игри да се опознаят и разширят културното си приятелство. Партньори ще бъдат училища от Турция, Румъния, Полша, България и Италия.