Project: “Healthy and Active Teenagers – the Future of Europe”

Oт 28.04.2014 до 01.05.2014 год.  СОУ”Николай Катранов” беше домакин на работна среща по проект „Активни и здрави тинейджъри – бъдещето на Европа”, с координатор госпожа Оля Михова, учител по английски език.
Училището посрещна 18 учители и 22 ученици от общо пет държави -Латвия, Португалия, Полша, Румъния и Турция. Главен координатор на проекта е Република Латвия. Това е третата от общо шест работни срещи по този проект.
„Изключително сме благодарни за гостоприемството и доброто отношение на семействата на нашите ученици, в които бяха настанени децата от другите държави. Създадоха се нови приятелства, както между учениците, така и между нас, колегите.
Работните срещи бяха изключително ползотворни. Учителите представиха презентации, във връзка с темата на проекта. Посетиха часове по различни предмети, като същевременно представиха своите държави.
Учениците от 10 А клас, заедно с техните съученици от другите държави, взеха активно участие в спортни игри, игри за сплотяване и Workshop на тема „Алкохола и наркотиците и начините на превенция и справяне с тях”. Специално за нашите гости беше организиран концерт в Актовата Зала на СОУ ”Николай Катранов”.
Всички останаха възхитени от българските традиции и забележителностите на град Свищов.
Бяха организирани екскурзии до град Велико Търново и град Русе.
На 01.05.2014 год. в Актовата Зала на СОУ ”Николай Катранов”, директора на училището г-н Генади Иванов раздаде сертификатите за участие на учителите и работната среща по проект ”Активни и здрави тинейджъри” беше официално закрита.
На 02.05.2014 год. гостите отпътуваха за своите държави с благодарности, топли чувства и чудесни впечатления от СОУ ”Николай Катранов”, Свищов и България.