Списък на учебниците от 8. до 12. клас за 2020-2021 учебна година

VІІІ „а”, VІІІ „б”
(профил „Чужди езици” – английски език; профил „Природни науки“ с английски език)

№ по редУчебен предметАвтор(и)Валидни изданияИздателство
1Български езикАнгел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова2017„БУЛВЕСТ 2000” ООД
2ЛитератураИлияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова2017„БУЛВЕСТ 2000” ООД
3 
Английски език
 
С ОБЩА ПОРЪЧКА „Express publishing“ ООД
4Математика  гл. ас. Теодоси Асенов Витанов, проф. Галя Михайлова Кожухарова, Мариана Димитрова Кьосева, Калина Стефанова Узунова 2017ИК “Анубис” ООД
5МузикаЕлисавета Вълчинова-Чендова,  Диана Данова-Дамянова, Ваня Ангелска2017„БУЛВЕСТ 2000” ООД
6Изобразително изкуствоПроф.д-р Петер Кънчев Цанев, Ралица Пантева Карапантева, Галя Атанасова Страшилова2017„ПРОСВЕТА основано 1945“
7Информационни технологииИван Първанов, Людмил Бонев2017ИК „ДОМИНО“
8ФилософияЕвелина Петрова Иванова-Варджийска, Силвия Илиева Цветанска, Ясен Захариев Захариев2017„ПРОСВЕТА СОФИЯ“ АД
9Информатика – само за профил „Природни науки“!!!Красимир Манев, Нели Манева, Велислава Христова Издателство „Изкуства“

ІХ „а” клас, ІХ „б” клас
(профил „Чужди езици” – английски език с немски/руски език )

№ по редУчебен предметАвтор(и)Валидни изданияИздателство
1Български езикАнгел Петров и колектив2018„БУЛВЕСТ 2000” АД
2ЛитератураБойко Пенчев, Виолета Герджикова2018„БУЛВЕСТ 2000” АД
3МатематикаТеодоси Асенов Витанов и колектив2018ИК „Анубис“
4Английски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА „Express publishing“ ООД
5Немски език / Руски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА „Клет България“ ООД
6Информационни технологииИван Първанов, Людмил Бонев2018ИК “Домино”
7 
История и цивилизация
Андрей Пантев, Искра Баева2018„БУЛВЕСТ 2000” АД
8 
География и икономика                                                            
Румен Пенин и колектив2018„БУЛВЕСТ 2000” АД
9 
Философия
Иван Георгиев Колев и колектив2018ИК „Анубис“
10 
Биология и здравно образование 
Владимир Овчаров и колектив2018„БУЛВЕСТ 2000” ООД
11 
Физика и астрономия 
Максим Максимов и колектив2018„БУЛВЕСТ 2000” ООД
12 
Химия и опазване на околната среда
С. Цаковски, П. Цанова, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Йоргова, М. Дочева, Г. Шуманова2018ИК „Анубис“
13Музикадоц. Янна Павлова Рускова и колектив2018ИК „Анубис“
14Изобразително изкуствопроф. Бисер Илиев Дамянов, Анна Иванова Генчева2018ИК „Анубис“

X “a”, X “б”
(профил „Чужди езици” – английски език с немски език)

№ по редУчебен предмет и вид подготовкаАвтор(и)Валидни изданияИздателство
1Български езикА. Петров и колектив2019„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
2ЛитератураВ. Герджикова и колектив2019„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
3Английски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА „Express publishing“ ООД
4Немски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА „Клет България“ ООД
5Математикагл. ас. Теодоси Асенов Витанов, Петър Спиридонов Недевски и др.                                                                                                       2019„Клет България“ ООД / ИК „Анубис“
6Информационни технологии
 
Иван Първанов, Людмил Бонев2019ИК „Домино“
7ФилософияИ.Колев и колектив2019„Клет България“ ООД / ИК „Анубис“
8Биология и здравно образованиеВл. Овчаров и колектив2019„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
9Физика и астрономия
 
М. Максимов и Ив. Димитрова2019„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
10Химия и опазване на околната средаС. Цаковски и  А. Генджова2019„Клет България“ ООД / ИК „Анубис“
11 
История и цивилизации
 
Пламен Павлов и колектив2019„Просвета-София“
12География и икономика
 
Р.Пенин и колектив2019„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД

ХІ „а”,  ХІ „б”,  ХІ „в”
(профил „Чужди езици” – английски език с немски език; немски език с английски език)

№ по редУчебен предмет и вид подготовкаАвтор(и)Валидни изданияИздателство
1Български езикС ОБЩА ПОРЪЧКА  
2ЛитератураС ОБЩА ПОРЪЧКА  
3Английски език /Немски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА  
4Немски език / Английски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА  
5МатематикаС ОБЩА ПОРЪЧКА „Клет България“
6Гражданско образование
 
С ОБЩА ПОРЪЧКА  
7Информационни технологии – профилирана подготовкаС ОБЩА ПОРЪЧКА ИК „ДОМИНО“
8Биология и здравно образование – профилирана подготовкаС ОБЩА ПОРЪЧКА „Клет България“
(Булвест)

Забележка: препоръчваме за всички учебници да бъде направена обща поръчка за класовете, тъй като учебниците са нови и се отпечатват през тази учебна година.

ХІІ „а”
 (профилирани паралелки – профил „Чуждоезиков”, английски език)

№ по редУчебен предмет и вид подготовкаАвтор (и)Валидни изданияИздателство
1Български език – ЗПТ. Ангелова и колектив2002-2016“Просвета-София”АД
2Литература – ЗП и ППВ. Стефанов, Ал. Панов2002-2016ИК “Анубис” ООД
3Математика – ЗПГ. Паскалев, Здр. Паскалева2005-2016“Архимед 2000” ЕООД
4Английски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА  
5Немски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА  
6Свят и личност – ЗПМ. Грекова и колектив2008-2016“Просвета – София” АД
7История и цивилизация – ЗП
/за ХІ клас/
В. Гюзелев и колектив2012-2016“Просвета-София” АД
8Биология и здравно образование – ППП. Попов и колектив2002-2016“Просвета-София” АД
9Физика и астрономия –
/за Х клас/
М. Максимов,
Г. Христакудис
2001-2015„БУЛВЕСТ 2000” ООД