ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ

Г Р А Ф И К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ
(2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА)

Дейност/Име на клуба
 
РъководителДен от седмицатаМясто
Начален час
1„Баскетбол“г-н Христо Христовчетвъртъкголям физкултурен салон, 15:30 часа
2„Език и слово“г-жа Цветанка Трояновачетвъртъккласна стая на X б клас, 13:10 часа
3„Рисувай с нас“г-жа Силва ХристовасрядаИнтерактивен к-т,
15:30 часа
4„Знам, че мога“г-жа Галя Рошеловавторниккласна стая на VII г клас, 15:30 часа
5„Хандбал“г-жа Милена Блажевавторникголям физкултурен салон, 15:30 часа
6„Посланици на здравето“г-жа Валентина Петковасрядакабинет по БЗО,
15:30 часа
7„Математика за напреднали“г-н Йордан Димоввторниккласна стая VII а клас, 15:30 часа
8„В света на математиката“г-жа Албена Младеновачетвъртъккласна стая VII а клас, 15:30 часа
9„Да бъдем грамотни и вдъхновени!“г-жа Галя Вълевапонеделниккласна стая VII а клас, 15:30 часа
10„Знам, мога, успявам“г-жа Анка Славовавторниккласна стая IV a клас, 15:30 часа
11„Наука без скука“г-жа Снежана Блажевасрядакласна стая IV б клас, 15:30 часа
12„Мозайка“г-жа Стефка Николаевавторниккласна стая IV в клас, 15:30 часа

ИЗГОТВИЛ:……/п/…………..                      УТВЪРДИЛ:………/п/………
/Христина Борисова, ЗДУД/          /Генади Иванов – Директор/
Дата: 12.10.2020 год.