Знак eTwinning училище

Присъждането на Знака eTwinning school е свързано и с получаването на конкретни символи, които съпътстват самия Знак.
Тази година, като първи знак, символите ни бяха изпратени директно от Брюксел.
Знак – плакет, удостоверяващ, че СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов, е сред 24-те наградени български учебни институции, eTwinning училища и детски градини. 
Знакът е начин да бъде изразено признание към учителите за положения от тях труд, за работата им в eTwinning платформата и умението на училището да работи в екип.