ЕКО КЛУБ “НИКОЛАЙ КАТРАНОВ”

Обичаш природата? Откривател и ентусиаст ли си?
Тогава нека да се запознаем!
Ние сме еко клуб „Николай Катранов ”. Нашата цел е да мотивираме всички ученици от нашето училище, а чрез тях и техните родители и близки да запазят природата! Нека не отлагаме. Заедно – тук и сега! Да обединим усилия, за да опазим планетата. Защото малки промени в ежедневието, са равни на големи промени в света. А промяната започва от всеки един от нас!
През учебната 2013/2014 година еко-клуба към училището активно работи по два проекта.
Първият проект ”Пролет на живо” е с участието на ученици от начален и среден курс с ръководители Снежана Блажева – 1 Б, Румяна Кузева – 3 Б, Петя Попова  – 3 В  и от среден курс – ученици от 6 и 7 клас с ръководител Валентина Викторова.
Кампанията ”Пролет на живо” се организира от Бърд Лаиф Интернешънъл – световна мрежа от над 100 природозащитни организации от цял свят и свързва хора от Европа, Африка и Централна Азия, които наблюдават и регистрират птици на сайта на кампанията. Проектът е с партньорското съдействие на БЗДП и Свилен Чешмеджиев и цели да проследи миграцията на някои от най-популярните и често срещани мигриращи птици като белия щъркел, бързолет, лястовица, обикновения пчелояд и кукувицата.
Партньор на нашия еко-клуб е училище от ЮАР. Сътрудничеството, дейностите и инициативите се стремят да ангажират учениците да опознаят прелетните видове птици, средата им на живот, за да можем да помагаме при опазване на видовото многообразие, природата и местообитанията им.
Вторият проект „Младежи за устойчиво развитие” е с участието на ученици от среден и горен курс. На обучение по проекта на 11 и 12.04.2014 г. взеха участие Елина Стефанова 7 В, Ясен Георгиев 11 А и г-жа В. Викторова.
Дейностите, които ще се проведат са на тема ”Биоразнообразието на моя роден край – извор на гордост и вдъхновение” ще са в  четири направления:
1.   Литература – разказ на тема ”Жива вода” или есе на тема ”Роден съм, за да съм свободен – също като теб”
2.   Информационни технологии – електронна игра или електронен тест на тема ”Биоразнообразието на моя роден край”
3.   Изобразително изкуство – „Нарисувай или изобрази застрашен вид и го опиши”
4.   Фотография – „Снимай застрашен вид и го опиши”.
Проектът цели да се повиши приноса на младите хора за опазване и устойчиво развитие на средата, която ни заобикаля.