Инициатива “Капачки в действие”

Инициативата  “КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ” на Фондация „Идея в действие” е за събиране на пластмасови капачки от всякакъв вид и предаването  им за рециклиране. С безвъзмездната и безценна помощ на куриерска фирма “ЕВРОПЪТ 2000” чувалите и тубите с капачки биват транспортирани от цялата страна до завода в Пловдив.

Зелената благотворителна кампания  “КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ” стартира през септември миналата година, но постоянно набира все повече привърженици и прави деня на десетки хиляди българи в страната и извън нейните граници по-смислен. Не става дума за едно обикновено събиране на пластмасови капачки. Това е начин да помогнем на децата в детските домове в България, но и заедно с това  лесно да опазваме околната среда чрез разделно събиране на отпадъци.

Предадено количество до момента (ноември 2014): 5160 килограма.

Със събраните средства до момента за закупени: за ДДЛРГ „Щурче“, гр.Средец (хладилник с фризер); за ДДМУИ „Слънчице“, с. Горски Сеновец, общ.Сражица, обл. Велико Търново (пералня); за ЦНСТ село Дрен, общ. Радомир(пералня); за ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви“ – град Севлиево (миялна машина) и за ДДУИ, с. Михалци, общ. Павликени (пералня).

Фондацията има специално създадена карта с всички направени досега дарения, на която към момента има над 110 пункта не само в големите градове, но и в малките населени места и селата. Кампанията е доказателство, че доброто няма граници и е заразно. Към тази карта вече ще се прибави и името на Свищов.

Капачките ни отпътуваха за НПО “Идея в действие”. Благодарим на Ива Колева за изпратения куриер.

Благодарим на учителката Стефка Николаева, която не само събра с децата си от ІІ в  клас 45 туби – 91 килограма  капачки, но организира предаването на капачките от училището. Те ще станат част от  6 -тия тон събрани капачки от “Идея в действие”, за да бъде закупен електрически уред за следващ детски дом. Събирането на капачките се извършваше и с помощта на възпитателката Иваничка Георгиева.

Учениците от ІІІ в клас с учителка Елка Георгиева и възпитател Бисерка Бялкова събраха и предадоха 32 туби – 64 килограма. В класа събирането се отчиташе индивидуално. Най-много туби с капачки е събрала учителката Елка Георгиева – 9 и учениците: Даря Сашева – 8, Тодор Кузев – 6, Веселина Христова – 3 и Иван Мочков -1.   

Децата от ІІ б клас с учителка Снежана Блажева и възпитател Валя Георгиева събраха 10 туби – 20 килограма, а учениците от V г клас с класен ръководител Евгения Христова предадоха 10 туби с капачки – 20 килограма. Общо училището събра и предаде 97 туби – 194 килограма.

Благодарим на всички наши близки, съседи, роднини и приятели, които ни подкрепиха, за да можем да бъдем полезни!

Зелената благотворителна кампания “КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ” продължава с пълен напред и всеки може да се включи!