УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА КЪС ХУМОРИСТИЧЕН РАЗКАЗ

ОБЩИНА СВИЩОВ
МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СВИЩОВ
 
Във връзка с отбелязването на 152 -годишнина от рождението на
 Алеко Константинов
ОБЯВЯВАТ
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА КЪС ХУМОРИСТИЧЕН РАЗКАЗ
Теми:
1.“Случка на която много съм се смял“.
2. „Моята весела история“.
Условия за участие:

  1. В конкурса могат да участват  всички ученици от училищата  в Община Свищов, които към момента на подаване на конкурсната творба са от V от XII клас включително.
  2. Всеки участник има право да разработи и да подаде за конкурса разказ в една от двете предложени теми.
  3. Крайният срок за подаване на конкурсните творби е 6 януари 2015 год. При изпращане на творбата по пощата или по куриер валидна е датата от пощенското клеймо на подателя.
  4. Конкурсните творби може да изпращате на електронен адрес :

mfaleko@abv.bg
или на пощенски адрес:
гр. Свищов 5250
Исторически музей Свищов, п.к.123
/за конкурса/

  1. Изискваните формати на приеманите по електронен път файлове са документи на MS Office Word, Times New Roman 12, Open Office.

Обемът на изпращаните текстове не бива да надвишава 1 стандартна машинописна страница.
Текстовете да бъдат придружени от личните данни на участника – трите имена на участника, местоживеене, училище, клас, година на раждане, телефон за връзка, e-mail адрес.
Текстовете, изпращани на пощенски адрес, да бъдат в печатен вид (ръкописи не се приемат).
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени по време на Алековите тържества –
12  януари 2015 год.

  1. За контакти: mfaleko@abv.bg