Подаръци за Първо българско читалище

Два много ценни подаръка получи Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” по случай своята 160 годишнина. Учениците от V „Б” и VI „А” класове от СОУ „Николай Катранов” в Свищов с класни ръководители съответно Милена Димитрова и Галя Иванова са събрали 253 лв., които дариха на Читалището за подпомагане на неговата дейност. Жестът на младите дарители – родолюбци трогна изключително много работещите в Читалището.
На представителната група от СОУ „Николай Катранов”, направила дарението, беше съобщено, че то ще се използва за допълване на фонда на Читалищната библиотека. Ще бъдат закупени История на България 1918 – 1944: том 9, Старобългарски речник: том 2 /О – У/, Официален правописен речник на българския език, Синонимен речник на българския език с автор Емилия Пернишка, Български тълковен речник с автор Василка Радева, Речник на чуждите думи за всички с автор Емилия Пернишка. Списъкът е изготвен от библиотекарите при Читалищната библиотека Веселина Спасова и Маргарита Колева и е съобразен с нуждите на справочно – информационния отдел на библиотеката. Другият подарък, който Свищовското читалище получи по повод своята 160 годишнина е от Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”. Изданията, които пристигнаха оттам, са „Избрани трудове” от Стоян Аргиров и Колекция „Славика” – редки и ценни издания по славистика, с автори Анна Ангелова и Лиляна Петкова. Общата стойност на дарените книги е 215 лв. С тях отново ще бъде допълнен фондът на Читалищната библиотека. За своята 160 годишнина Читалището започна получава подаръци още в края на миналата година и благодари за тях на Даниела Братова и на Валентин Кръстев.