ДЕН на РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА (Pink Shirt Day)

ДЕН на РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА (Pink Shirt Day) – 25.02.2015 (сряда)
Една инициатива на фондация „Човек Плюс” – българската реплика на глобалната проява: „Международен Ден за противопоставяне на тормоза в училище” /Anti-Bullying Day).
Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Той е познат също и като “Ден на розовата фланелка”/Pink Shirt Day/. На този ден участниците са помолени от инициаторите на събитието да носят розово, за да изразят своята позиция за неприемане на тормоза в училище. Всичко започва като протест срещу инцидент свързан с тормоз в едно училище в канадската провинция Нова Ско- тия (Central Kings Rural High School). Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид Шепърд и Тра- вис Прайс. При откриването на учебната година през септември 2007 г. в тяхното училище група по-големи ученици са се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл на училище облечен с розово поло докарвайки го до плач. На следващия ден споменатите по-горе двама ученици решили да купят и разпространят сред съучени ците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен съученик. Тази тяхна инициатива бързо става популяр на сред учениците и от други училища чрез sms-и, имейли, както и след публикации в печатните медии и предавания по телевизията. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия Гордън Кембъл обявява 27 февруари за ден срещу тормоза в училище. На следващата година на 25.02.2009 г. също много ученици честват този ден идвайки в училище по розови тениски и други розови дрехи, на които пише “тормозът спира тук” и „Ден на розовата фланелка”. Скоро тази инициатива на канадските ученици се подема и от хиляди училища по целия свят и през 2011 г. около 1 млн. ученици от над 25 страни честваха този ден. В България, от фондация „Човек Плюс”, инициират и популяризират провеждането за първи път в България на този ден на 29.2.2012 и сега на 25 февруари 2015 г. приканват за 4-ти път всички български училища да откликнат на този глобален призив за справяне с тормоза в училище, по свой, характерен начин. Ако в началото през 2012 г. когато за първи път в България се проведе тази инициатива, откликнаха ок. 30-40 училища, през 2013 г. училищата станаха почти 100, през 2014 г. – станаха 3-цифрено число. Нека и тази, 4-та година, да сме много, защото наличието на тормоза в много български училища изисква от всеки от нас – малък или голям, да направи нещо, което той/тя прецени за подходящо за него, за да ограничим тормоза и насилието.
Инициативата “Не на агресията в училище”  е организирана от учителките Стефка Николаева – ІІІ в, Анка Славова – ІІІ г и Петя Попова – І в клас.