ОБУЧЕНИЕ В ЦЕРН, ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

Шест педагози от област Велико Търново на обучение в Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН – Швейцария

От 3.10.2015г. до 11.10.2015 г. се проведе квалификационен курс в Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) – най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици, за обучение на учители по професионална подготовка в областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка. Обучението е по национална програма „Развитие на педагогическите кадри“.  Координатор и организатор бе Директорът на Националната обсерватория „Николай Коперник” във Варна г-жа Свежина Димитрова.
Групата се състои от 39 педагози, 6 от които от област Велико Търново: инж. Йорданка Илиева – старши учител по информационни технологии от СОУ “Николай Катранов” – Свищов, инж. Минко Николов – главен учител по обща, отраслова и професионална подготовка, инж. Анатолий Парашкевов – старши учител по професионална подготовка и инж. Ценка Петкова – старши учител по информационни технологии отПрофесионална гимназия по лека промишленост и строителство – СвищовЕлена Илиева – старши учител по информационни технологии от СОУ “Цветан Радославов” – Свищов и Кинка Кирилова-Лупанова – главен учител по информатика от ПМГ „В. Друмев“ В. Търново.  
Обучението е открито от г-н Ролф Ландуа (CERN) – директор на образованието в ЦЕРН.  То протича в два етапа – в различни лаборатории и в лекционни зали. Учителите се запознали с 4 вида ускорители и с основните градивни клетки на материята – електрони, протони и неутрони. Кулминацията на посещението е лекцията за откритата т.нар. „Божествена частица” известна още като Хигс бозона по името на нейния откривател.
Обучението е преминало през лекции, посещения на четири вида ускорители и в Европейския център за космически изследвания. Педагозите са успели в лабораторни условия да създадат и наблюдават движението на бързи електрони в камера на Уилсън. Много интересна е била лекцията на тема „Медицинска физика”, в която се показва приложението в медицината на това, което се експериментира в лабораторията.
ЦЕРН се смята и за създател на интернет. През 1989 г. за целите на обработка на експериментални данни в ЦЕРН британският учен Тим Бърнърс Лий изобретява технологията World Wide Web (www), която включва хипервръзки, база данни и възможност за редактиране на документи.
За преподавателите по информатика и информационни технологии интерес е представлявало съхранението и обработката на големите масиви от данни, както и използваните GRID технологии в ЦЕРН.
През шестте дни педагозите са съчетали научната работа с туристическа дейност. Опознали са  красива, зелена и чиста Швейцария по време на посещението на градовете Женева, Анси, Монтрьо и Веве. Особен интерес са предизвикали: посещението в Двореца на нациите в Женева; символът на Женева – цветния часовник от 6500 цветя,  символизиращ световноизвестната часовникова индустрия на Швейцария; най-високият фонтан в света, намиращ се в езерото Леман, Катедралата Сен Пиер и стената на реформаторите.  Обучението завършва  с вечер, посветена на България с участието на български физици и инженери, работещи в ЦЕРН.
Сега всеки от педагозите ще запознае своите колеги и ученици с научните достижения в ЦЕРН, с възможностите за научно-изследователска работа. Целта е да се повиши интереса на учениците към природно-математическите и инженерни дисциплини.