Симулативен съдебен процес

На 28.06.2016 г. се проведе симулативен съдебен процес с ученици от СУ “Николай Катранов” – Х А и X Б класове. Събитието се състоя по Програма “Съдебна власт – информиран избор и гражданско образование”. Продължителността на програмата бе от 21.03. до 30.06.2016 г. В рамките на този период бяха изнесени лекции от представители на Районния съд и Районната прокуратура свързани със същността и работата на съдебната система.