Пета национална конференция „Насърчаване на четенето”

От 18 до 21 октомври в резиденция Бояна, София се проведе Петата национална конференция „Насърчаване на четенето” на тема ,,Различното четене“. Конкурсът бе обявен от Центъра за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ в ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център и Национален Европас център. Темата на конференцията бе насочена към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които тя е значима и е част от работата им, обвързана с културата и образованието, или с дейности по проекти от Програма „Еразъм+”, Програма „Учене през целия живот”, както и дейностите eTwinning, Европас или Еврогайдънс. Различното четене е това, което прави възможно достигането на книгите до хората от различни възрасти и с различни потребности. В конференцията ,,Насърчаване на четенето“ участваха победителите в едноименния конкурс, представили своите разработки. От град Свищов в конференцията взеха участие Петя Попова и Стефка Николаева от СУ „Николай Катранов“ с доклад и презентация “Различното четене – път към успеха“.
Всички участници в Петата национална конференция „Насърчаване на четенето” получиха сертификати за участие. Конференцията се превърна в място за среща на единомишленици, но също така и духовно пространство, където се родиха много нови идеи и бяха обменени добри практики, насърчаващи четенето и подкрепящи пълноценния контакт с книгата.