Втора международна конференция: „Създаване на качествено учебно съдържание в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование“

На 09.11.2016 г. в хотел “Рамада”, София се проведе Втората международна конференция на тема „Създаване на качествено учебно съдържание в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование”. От нашето училище взеха участие г-жа Стефка Николаева и г-жа Петя Попова.
Участваха над 350 учители и директори от цялата страна. Главни организатори на събитието бяха издателствата „Анубис”, „Булвест 2000”, РААБЕ и „Клет България” в партньорство със Синдиката на българските учители, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование в Република България.
Програмата на конференцията се състоя от три панела със следните теми: 
– Логика и предизвикателство на новите държавни образователни стандарти и учебни програми – предучилищно, начално, прогимназиално и гимназиално образование;
– Методика на смесеното преподаване чрез печатни и електронни ресурси;
– Създаване на качествено учебно съдържание, съобразено с възрастовите особености на децата

Лектори в трите панела на конференцията бяха експерти от Министерство на образованието и науката, Центъра за контрол и оценка на качеството в училищното образование, представители на висшите учебни заведения в България, редактори, учители, както и международни участници от Сърбия и Словения.