Снежана Блажева с доклад в ІV национална педагогическа конференция

Поредната, и до момента най-мащабна, Национална Педагогическа конференция на Фондация “КУЗМАНОВ” се проведе в периода 2-4.12.2016г., в гр. Банско. В това издание на форума взеха участие над 140 представители на детски градини, училища, РЦПППО (Хасково и Плевен), общини (Пловдив, р-н Западен и Бобов дол), неправителствени организации (фондация “Хестия” и НМД в лицето на Регионалния координатор Людмил Спасов) и други заинтересовани лица за българското образование. За първи път абсолютно цялата конференция се излъчваше и он-лайн (и в трите конферентни дни) чрез платформата “Уебинария” и така достигна до още повече педагози от цялата страна. Важно е да отбележим и броят заявени доклади – 42, които ще намерят място в специален сборник, където наистина ще бъдат поместени чудесните дейности, които се извършват в учебните заведения в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование. По време на конференцията беше представен модел за оценка и самооценка на учителите от г-жа Весела Иванова – директор на 101 СУ “Бачо Киро” – гр. София, която последните две години работи по такъв международен проект и е била на работно посещение в Ирландия. Международният обмен продължи с директен Скайп-разговор с г-жа Сълзица Громан – учител в Австрия, която ни представи австрийската образователна система и отговори на множество въпроси, поставени от участниците в конференцията. Конференцията събра и един носител на “Приз Просветител на Българското образование” – г-н Прокоп Павлов и един лауреат на титлата “Учител на годината – България 2016г.”, в категорията “Учител-Ученик” – г-жа Венета Кичукова. Специална делегация беше дошла и от СУ “Никола Катранов” – гр. Свищов, от което училище е г-жа Галя Рошелова – “Учител на годината – България 2016г.” в категорията “Цялостно творчество”. Пълен запис на конференцията, с представените презентации на докладите, ще бъде качен скоро на нашия сайт и така всеки Учител, Родител и заинтересовано лице ще може да си “открадне” добри и работещи педагогически идеи от цялата страна. Отдел “Образование и култура” на Фондация “КУЗМАНОВ” изказва дълбоката си благодарност на всички участници в IV Национална Педагогическа конференция и се прекланя през значимия им Просветителски труд, както и на г-н Людмил Спасов от НМД и г-н Петър Петров от “Уебинария” за оказаната подкрепа по време на реализиране на самата конференция.