Урок за игрите

Второкласниците от СУ “Н.Катранов” беседваха за игрите. Научиха още за опасностите, които крият и как да опазват живота и здравето си. 
Желан гост и събеседник беше г-жа Анелия Илиева, педагогически съветник в училището. Благодарим за съдействието!