Открит урок на тема „Изработване на таралеж от природни материали“

Открит урок на тема „Изработване на таралеж от природни материали“ в група ЦДО I в клас, с ръководител г-жа Евгения Георгиева. 
В часа за занимания по интереси учениците изработиха апликация на таралеж по зададен макет, като използваха и природни материали.
Оригиналните таралежи бяха отнесени от децата вкъщи като подарък за родителите.